Menu

Hvad tilbyder jeg

Jeg tilbyder……
           Terapi
           Supervision
           Foredrag
i forhold til børn, unge, voksne og familier, herunder plejefamilier, indenfor bl.a. følgende områder…….

-Depression
-Krise
-Angsttilstande
-Stress
-Spiseforstyrrelser
-Selvskade

- Sorg
- Lavt selvværd
- Forbier
- Psykosomatiske tilstande
- Selvmordstanker
- Afhængighed

Den psykologiske metode bliver tilrettelagt i samarbejde med dig som klient, og afhænger af den problematik du ønsker at få behandlet.