Menu

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet psykologer i 2004, og har siden arbejdet i kommunalregi med børn og unge, og deres familier. Arbejdsopgaverne har bl.a. været pædagogiske psykologiske undersøgelser, rådgivning, vejledning, terapeutiske samtaler samt supervision til psykologkollegaer og andre faggrupper.
Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og blev i 2006 autoriseret af Psykolognævnet under socialministeriet. Jeg er endvidere underlagt psykologloven. Dette indebærer bl.a., at jeg har tavshedspligt og arbejder ud fra Dansk Psykolog Forenings etiske principper.

Jeg tilsigter et højt fagligt niveau ved løbende, at holde mig orienteret omkring den nyeste forskning indenfor psykologien, bl.a. via litteratur, deltagelse i kurser samt videreuddannelse. Lige nu er jeg i gang med en specialistuddannelse inden for mit arbejdsfelt. Derudover modtager jeg supervision fra forskellige relevante specialister.